Projekt Ekonom

I. Etapa

Pilotní zavádění projektové výuky na všech partnerských obchodních akademií je zcela zásadní a přelomovou. Na všech školách dojde k pilotnímu zavádění nové efektivní formy výuky - projektové vyučování. Hlavním cílem této aktivity je realizace vlastní výuky, u které budou využity všechny nové nastavené procesy, přípravy a mechanismy. V průběhu realizace pilotáže budou studenti postupně vypracovávat tzv. vzorové žákovské projekty (individuální a skupinové) podle rozpracované učební metodiky a zvolených učebních plánů.

Hlavní důraz při implementaci postupů zavádění projektového vyučování bude kladen na začlenění studentů. Mezi nejvýznamnější budou patřit diskusní fóra se zaměstnavateli - lidmi s praxe, které budou v rámci výuky napomáhat studentům v řešení zadaných projektových úkolů. Pedagogové se budou postupně stávat facilitátory a studenti budou vnímat zcela novou úlohu při výuce tím, že budou aktivně zapojeni při utváření projektů, při stanovení strategie a při vlastním řešení. Vzorové žákovské projekty budou společně se zpracovanou metodikou (učební plány z KA 2) zveřejňovány na společném webovém portálu projektu pro možnost využití na dalších školách s podobným zaměřením, u kterých již je projektové vyučování realizovány v rámci běžné výuky.

Pro zajištění kvality výuky bude pravidelně probíhat na všech školách evaluace a hodnocení, kterého se budou účastnit obě cílové skupiny a které bude zajišťovat po celou dobu realizace KA lektorský tým a supervizor metodik/didaktik.

1. etapa pilotáže byla realizovaná na partnerských OA v období 1. 2. 2012 – 30. 6. 2012. V průběhu této etapy došlo k částečnému naplnění KA 04:

- na OA byla ověřována výuka metodou projektového vyučování na 8 partnerských OA u odborných předmětů ekonomického zaměření studijních oborů: 63-41-M/01 Obchodní akademie, 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, 36-47-M/01 Stavebnictví a 23-41-M/01 Strojírenství. V průběhu monitorovacího období proběhla 1. etapa pilotního ověřování,

- v průběhu monitorovacího období bylo pilotně ověřeno 224 projektových úkolů a 34 společných projektů,

- v průběhu monitorovacího období bylo do pilotní výuky zapojeno 34 pedagogů odborných ekonomických předmětů,

- v průběhu monitorovacího období bylo do pilotního ověření projektové výuky zapojeno cca 1253 žáků.

1. etapa pilotáže byla ukončena společným workshopem 22. 6. 2012 v Olomouci.

© Projekt Ekonom 2013

Projekty

Developed by: ROXNET Redakční systém FLYNN :: Optimalizováno pro prohlížeče: Internet Explorer 7++, Mozilla Firefox 3.6, Opera 10, Google Chrome